Dokumenty związane z działalnością naszej szkoły:

  1. Plan pracy szkoły
  2. Zestaw podręczników
  3. Zestaw programów nauczania
  4.  Program wychowawczy na lata 2012 - 2015
  5. Regulamin dowozów
  6. Zarządzenie dotyczące dni wolnych
  7. Zarządzenie w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej

Powrót do strony głównej